تبلیغات
ازدواج موقت - زیاده روی در ازدواج موقت و هوسرانی مردان

جمعه 17 اسفند 1386 - 02:03 ق.ظ


زیاده روی در ازدواج موقت و هوسرانی مردان
زیاده روی در ازدواج موقت و هوسرانی مردان

متعه حلال است برای کسی که خداوند متعال بوسیله زوجه دائم او را بی نیاز نکرده باشد و یا از حضور نزد زوجه اش غایب باشد .

اسلام = تعادل در همه امور

در دین اسلام ، کم روی و زیاده روی در امور جنسی نهی شده است چراکه اسلام فقط دین تعادل است

احادیث ائمه اطهار (ع) و فتوای علما

حضرت امام موسی کاظم (ع) می فرمایند :
نسبت به متعه گرفتن اصرار نکنید و از زنان دائم خود رویگردان نشوید تا آنها از شما بیزاز شوند و نفرین کنند به کسی که امر به متعه نموده است و او را لعنت کنند .

حضرت امام رضا (ع) می فرمایند :
متعه حلال است برای کسی که خداوند متعال بوسیله زوجه دائم او را بی نیاز نکرده باشد و یا از حضور نزد زوجه اش غایب باشد .

علی بن یقطین که در دربار هارون الرشید کار می کند و وضع مالی خوبی هم دارد ، با وجود اینکه زوجه دائم دارد و در مسافرت به سر نمی برد ، هوس گرفتن متعه نموده ، از امام هفتم (ع) در این باره سوال می کند .
حضرت امام موسی کاظم (ع) می فرمایند : ترا با متعه چه کار ؟ تو که زوجه دائمی در اختیار داری !

حضرت آیت الله مکارم شیرازی :

احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه نزدیکی با همسر خود را در ازدواج موقت نیز ترک نکند.

وای بر مردی که
با زیاده روی درازدواج موقت حق زن دائم خود را پایمال کند

مردان متاهل و زیاده روی در ازدواج موقت

دین مبین اسلام برای کمیت ازدواج موقت مردان ، حد قائل شده است ، و با وجود اینکه مردان متاهل را نیز به ازدواج موقت امر نموده است اما زیاده روی در ازدواج موقت را بر آنان حرام کرده است .
ازدواج موقت در دو صورت بر مردان متاهل مستحب است و به جا آوردن سنت رسول اکرم (ص) شمرده می شود :
1 - زوجه دائم مرد از لحاظ جنسی ناقص باشد ، بطوریکه مرد نتواند از او بهره جنسی ببرد .
2 - مرد برای مدتی از زوجه دائم خود دور باشد ( مثلا در مسافرت کاری باشد )
اما ازدواج موقت برای مردی که زوجه دائم سالم و در دسترس دارد ، جائز نیست .
( البته استثناء هم دارد ، مثلا ممکن است مرد بخواهد به قصد محرمیت با زنی ، با دختر صغیره اش ازدواج موقت کند ، که در این صورت مادرِ دخترِصغیره تا ابد به عنوان مادرزن بر مرد محرم می باشد ، یاد آور میشوم که ازدواج موقت به قصد اینگونه محرمیت برای زن نیز امکان پذیر است ، مثلا دختر می تواند برای محرم شدن به شوهر خاله خویش با پسر خاله اش برای مدت کوتاهی ازدواج موقت کند ، که در این صورت شوهر خاله اش تا ابد برای او حکم پدر شوهر را دارد )

مردان مجرد و زیاده روی در ازدواج موقت

مردان مجرد نیز نباید در آن واحد ، بیش از حد زوجه موقت اختیار کنند ، چون در صورتی که حق زوجه موقت پایمال شود ( نزدیکی با زوجه موقت بیش از 4 ماه ترک شود ) بر مرد گناه نوشته خواهد شد .

دختران و زنان بیوه

دختران و زنان بیوه می توانند به هر تعداد که مایل هستند ازدواج موقت کنند و دین اسلام در این مورد هیچ گونه محدودیتی برای زنان تعریف نکرده است .

منبع احادیث :
کتاب بهشت خانواده ۲ ، نوشته : مرحوم استاد سید جواد مصطفوی


[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[بهرام باهنر | لینک ]
نوشته های پیشین ...